Přejít k hlavnímu obsahu

Zastav
to!

Stane se stavební zákon světovým unikátem? Pokud projde fatální změna zákona, umožní rozvrat ochrany zvláště cenných přírodních území, zemědělské půdy, lesů a zeleně ve městech. Takové prvenství nechceme. Zastavme to!

Pracovní helma

Zastav to podpisem výzvy

Naléhavě žádáme Poslaneckou sněmovnu České republiky – zastavte projednávání nového stavebního zákona. Podpořte změnu pravidel směrem k transparentnějšímu, předvídatelnějšímu a rychlejšímu rozhodování. 

Číst celou výzvu

V současné podobě se jedná o fatální zásah do ochrany zvláště cenných přírodních území, který nemyslí ani na vlastníky nemovitostí či místní a oslabuje ochranu veřejných zájmů. 

Co je špatně? Zákon byl připraven v rozporu s legislativními pravidly. Chybí širší shoda na hlavních principech stavebního práva. Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení. Chybí reforma územního plánování. Vlastníci nemovitostí a místní mají své zájmy bránit až u soudu. Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné. Kolaps ve vydávání stavebních povolení kvůli reorganizaci je nevyhnutelný. Reforma se neobejde bez miliardových výdajů. Centralizace rozhodování posílí korupční příležitosti. A chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny. 

Je nezbytné stavební zákon znovu přepracovat a po volbách předložit k novému projednání. 

Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na zde.
Zaškrtnutím pole udělujete Zelenému kruhu (IČ 14888009) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na  kancelar@zelenykruh.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Zeleném kruhu najdete na zde.

Chci více informací

Senát jednomyslně odmítl návrh nového stavebního zákona, který čelí sílící kritice z mnoha stran. Zákon nevratně snižuje ochranu veřejných zájmů a staví se zády k výzvám spojeným se změnou klimatu. Nemyslí na vlastníky nemovitostí či místní a likviduje ochranu veřejných zájmů i přírody. Na to doplatíme my všichni. Zastavme to!